Voćne sadnice šljive – Stenlej

Stenlej – Voćne sadnice šljive

sljiva-stanley

Voćne sadnice – Stenlej

  • Podloga: Džanarika.
  • Vreme zrenja: početkom septembra.
  • Plod: je krupan i sladunjavog ukusa.
  • Opis: Voćne sadnice šljive Stenlej potiču iz Amerike. Tolerantna je na bolest šljive šarku, pa se može gajiti u veoma zaraženim područjima. Voćna sadnica šljive je podložna napadu šljivine ose tako da je hemijska zaštita neophodna. Zahteva redovnu rezidbu. Sadnica rađa redovno i obilno.

Share 'Voćne sadnice šljive – Stenlej' on Facebook Share 'Voćne sadnice šljive – Stenlej' on Google+ Share 'Voćne sadnice šljive – Stenlej' on Twitter Share 'Voćne sadnice šljive – Stenlej' on Gmail